30 jaar Boom Chicago

VOD Dossier Ruigoord

Jango Edwards

1.000.000 Bananen

POLITIEK

Portret van een van de oprichtsters van “Because We Carry” Steffi de Pous die sinds 2016 op het Griekse eiland Lesbos helpt de vluchtelingen op te vangen. Het is voor hen die gevlucht zijn voor oorlog een enorme uitdaging om op de Griekse eilanden ‘opgesloten’ te zitten. En dagelijkse hulp van een kleine Nederlandse onafhankelijke stichting is hard nodig want Griekenland is een arm land dus vanuit de eigen bevolking en politiek komt geen enkele steun. Integendeel. De Grieken willen af van die stortvloed aan vluchtelingen. Daar sta je dan met je goede bedoelingen…

Donaties voor Because We Carry kunt u aanbieden op de website van Because We Carry: becausewecarry.org